doorntjeDoornsprinkhanen (Tetrigidae) zijn kleine sprinkhanen die zich kenmerken door een verlengd halsschild, dat vaak tot aan de achterlijfspunt strekt. Aan deze 'doorn' danken deze kleine sprinkhaantjes hun naam.

Het Bos van Aa staat al lang bekend om zijn unieke fauna en flora (zie de rapporten en artikels via onze website www.kanaalregio-Bosvanaa.be). Sprinkhanen (Orthoptera) werden op het Bos van Aa tot voor kort maar zeer sporadisch geïnventariseerd, maar tijdens het spinnenonderzoek van 2011-2012 (zie De Smedt et al. 2013) werden er ook zeer veel doornsprinkhanen in de bodemvallen gevangen omdat deze sprinkhanen vooral op de grond actief zijn en weinig vliegen. Het was al langer bekend dat de vier Vlaamse soorten doornsprinkhanen op het Bos van Aa voorkomen, maar met dit onderzoek kon heel specifiek worden nagegaan waar ze voorkomen en welke periode van het jaar ze actief zijn. Bovendien is het Bos van Aa waarschijnlijk het enige gebied in Vlaanderen waar we de vier soorten naast elkaar aantreffen. Het kwetsbare Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) en het bedreigde Kalkdoorntje (Tetrix tenuicornis) staan immers op de Vlaamse Rode lijst. Het Gewoon doorntje (Tetrix undulata) en Zeggendoorntje (Tetrix subulata) zijn de twee algemenere soorten.

Lees meer...

spinnenonderzoek

Juli 2013 publiceerde ARABEL (Belgische Arachnologische Vereniging) de resultaten van het zeer uitgebreidde spinnenonderzoek dat plaats vond op het Bos van Aa in 2011-2012, in samenwerking met JNM 's Heerenbosch en Natuurpunt Kanaalregio-Bos van Aa. Het voorkomen van maar liefst 189 soorten wordt beschreven en vergeleken met vangstresultaten van 25 jaar geleden. Hieruit kunnen we interessante conclusies trekken voor het toekomstige beheer van het gebied.

Veel leesplezier...

Don quichot voor bij tekst windmolensIk, Don Quichot de Ronnoenk, vond tot gisteren

niks om tegen te vechten.
Want in de Molenstraat in Kapelle hadden ze hem al gevleugeld, mijne molen.
Man tegen molen: 't is er niet van gekomen.
Helaas!

Maar tussen Ramsdonk en Nieuwenrode.
Op de grote kouter, daar komt mijn kans!
Sancho en ik, wij zijn te klein, helaas
voor de Grote Molens van het Grote Geld...
Maar 't zal d'er toch van komen,
onze eigen boerenkrijg!

Lees meer...

Dag van de natuur 2012Traditiegetrouw vindt in het weekend na 15 november nationaal de 'Dag van de natuur' plaats, een initiatief van Natuurpunt.

Mensen die eens een dag in de buitenlucht de handen uit de mouwen willen steken komen dan afgezakt naar een of ander natuurgebied uit de regio.
En dit is bij afdeling Kanaalregio-Bos van Aa niet anders. Het uitgelezen natuurgebied om eens goed aan natuurbeheer te doen is dan toch wel Bos van Aa-Kollinten.

Waaruit bestond de dagtaak in het teken van Dag van de Natuur?
Ten eerste moesten er takken van struiken en bomen worden verwijderd om het centraal moeras vrij te maken zodat dit in een latere fase zou kunnen uitgroeien tot een dotterbloemgrasland van weleer.

Lees meer...

Meer artikelen...

  1. Bos van Aa versus Oeverzwaluw: Succesverhaal of niet?
  2. Scholieren van het STK doen aan natuurbeheer!
  3. Veenmollen op het Bos van Aa
  4. Spinnen en bodemfauna op het Bos van Aa

Pagina 1 van 3

logo

Komende activiteiten

No current events.