28/05/2017 – Praktische cursus Bomen en Struiken 1

De bedoeling is om de interesse van de groep te laten opborrelen tijdens deze excursies. Aan de hand van vragen en suggesties over specifieke aspecten van houtige gewassen en hun leefwereld gaan we dieper in op het leven van deze boeiende plantengroep. Recht naar het veld, waar deze soorten groeien en een belangrijk deel uitmaken van ons natuurlijk patrimonium.

Het gaat zowel over de pure herkenning als over hun rol in het plaatselijk ecosysteem. Alle soorten houden zich strikt aan de seizoenen om hun levenscyclus elk jaar succesvol rond te maken. Daar maken bovendien vele insecten, zoogdieren, vogels, schimmels, mossen, … gebruik van in hun levenscyclus. Dat schept een innige onderlinge relatie en ook daar gaan we desgewenst dieper op in.

Geen voorkennis vereist.

 

Les 1 : Leefgemeenschappen van graslanden aan de hand van de vegetatie.

Overzicht in het veld van de graslandvegetaties van het Kollintenbos, en hun ecologisch belang.

Vragen en suggesties van de deelnemers zijn welkom.

 

Wanneer?   28/05/2017 van 09u30 tot 12u00
Afspraakplaats:   Waterzuivering Aquafin, Humbeeksebaan 115, 1980 Zemst
Begeleider:   Herman Dierickx