Armenbos

Het ‘Armenbos’ is het eerste natuurgebied dat Natuurpunt kon verwerven op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos (deelgemeente Nieuwenrode). Met de aankoop van dit 1 ha groot bos wil Natuurpunt de plaatselijke werking een nieuwe stimulans geven.

Ervaring leerde ons dat een ‘eigen’ natuurgebied in een gemeente heel wat kan betekenen voor de plaatselijke werking van een afdeling of kern. De betrokkenheid van de omwonenden vormt een belangrijk onderdeel van onze visie.  Dikwijls is aankopen ook de enige manier om interessante stukjes natuur voor de toekomst veilig te stellen. Een gebied verwerven betekent ook het gebied beheren. Misschien vraag je je af waarom we de natuur niet gewoon zijn gang kunnen laten gaan. Voor sommige gebieden is dit inderdaad een mogelijke optie. Voor het ‘Armenbos’ hebben we andere plannen.

Eerst en vooral werd de rommel van vorige eigenaars en sluikstorters (?) opgeruimd. Daarna moesten een aantal bomen gerooid worden. Exotische soorten die in onze streken niet thuis horen, zoals fluweelboom, werden verwijderd. Aan de rand van het gebied stonden nogal wat naaldbomen. Ook daar hebben we er een aantal van gekapt. Een deel zal echter blijven staan omdat ze in de smaak vallen van nogal wat roofvogels, o.a. sperwer en ransuil.

Door al die ingrepen willen we in dit stukje natuur een gevarieerd terrein ontwikkelen, met hogere bomen, hogere en lagere struiken, open plekken en een paar ruigere stukken. Op die manier willen we een aantrekkelijke omgeving creëren waar tal van dieren- en plantensoorten zich thuis voelen. ‘Natuur voor iedereen’, een van onze slogans, willen we hier in de praktijk brengen.

Met de hulp van het gemeentebestuur en bereidwillige handen van schoolkinderen uit de plaatselijke basisscholen, werden inheemse bomen en struiken heraangeplant. Voor de scholen kunnen we dan later op het jaar een aantal natuur-educatieve wandelingen organiseren, om het resultaat van hun werk te ontdekken en bewonderen. Planten- en dierenspecialisten uit onze vereniging volgen de komende jaren de evolutie van het gebied op, zodat we indien nodig ons beheer kunnen bijsturen.

Meer info kan je bekomen bij Sam Van de Poel (samvandepoel@me.com)