Bos van Aa – historisch landschap

Dit is een zone van ongeveer 65 ha die nu nog grotendeels in landbouwgebruik is maar die samen met de zittende landbouwers tegen 2050 omgeschakeld wordt naar natuurgebied. Een tiental boeren pacht de percelen van jaar tot jaar van eigenaar Waterwegen & Zeekanaal en hebben zich verenigd in een agrobeheergroep (ABG Zemst) om samen met onze afdeling deze omschakeling tot een goed einde te brengen. Dan gaat het er vooral om de intensief beheerde akkers en weiden om te schakelen naar natuurlijke weiden en graslanden en het landschap kleinschaliger te maken door de aanplanting van houtkanten, de aanleg van poelen en minder tot geen bemesting en pesticiden te gebruiken op alle om te schakelen percelen.

Er liggen verschillende openbare wandelwegen door deze zone die steeds vrij toegankelijk zijn. Honden zijn welkom, maar moeten aan de leiband.