Bos van Aa – omwald gedeelte

Dit betreft de voormalige zandwinning die ongeveer 113,5 ha groot is en begrensd wordt door een aaneengesloten aarden wal van meer dan 4 kilometer lang. Deze zone is niet toegankelijk voor het publiek omdat er nog veel inrichtingswerken moeten gebeuren en omdat er gevaarlijke plekken zijn met diep water en met geaccidenteerde landpercelen.

De zandwinning zelf is al meer dan 10 jaar gestopt en het opvullen van de grote putten ging door tot mei 2011. Daarna is het gebied hier en daar begraasd door een kleine kudde konikpaarden.

Vanaf augustus 2014 heeft onze afdeling van Natuurpunt een beheerovereenkomst ondertekend met eigenaar Waterwegen & Zeekanaal teneinde de Europese InstandHoudingsDoelstellingen (IHD’s) te halen. Zowat het volledige natuurgebied is immers opgenomen in het Natura 2000-netwerk dat in alle 28 lidstaten is afgebakend en tot in de verre toekomst zal dienen om de Europese biodiversiteit alle overlevingskansen te geven. Daarvoor is een beheerplan opgesteld dat we met onze vrijwilligers moeten volgen teneinde de beoogde resultaten voor goede natuurontwikkeling te halen. Om de 5 jaar wordt de toestand op het terrein geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Het omwald gedeelte herbergt een bijzondere natuur omdat op vele plaatsen ‘zand’ aan de oppervlakte komt dat zorgt voor een speciale fauna en flora. Dit deel van het Bos van Aa vormt als het ware een soort zandeiland te midden een zee van zandleembodems. Tegelijk vind je er veel open waterpartijen van verschillende kwaliteit, wat opnieuw zorgt voor een diverse fauna en flora.

Het is de bedoeling om er op lange termijn voor te zorgen dat de natuur er blijft op vooruitgaan. Daarvoor wordt het gebied intens bestudeerd, onder meer door gerichte en regelmatige inventarisaties van onder meer planten, vogels, dag- en nachtvlinders, libellen, spinnen, pissebedden en nog wat andere groepen. Die reageren op het gevoerde beheer en maken ons duidelijk of er wijzigingen nodig zijn. Je kunt de volledige en geactualiseerde soortenlijst raadplegen op www.waarnemingen.be en ‘bos van aa’ invoeren in het zoekvakje.

orlistat online pharmacy Twee maal per jaar, einde april en eind september, organiseren we daar een begeleide open wandeling (raadpleeg hiervoor de activiteitenkalender) die voor iedereen open staat en die bovendien gratis is!