Kollintenbos

Een beetje afgelegen, weg van de drukke wegen, tussen de velden de weiden, ligt een pareltje Natuur, genaamd ‘Kollinten’.

Ooit deel van een aaneengesloten boscomplex tussen Vilvoorde, Mechelen en Willebroek, nu een 43 hectare groot restant, dat barst van de natuurpotenties. Orchideeën, éénbes, slanke sleutelbloem, waterviolier, bosanemoon en speenkruid getuigen hiervan.

Natuurgebied ‘Kollinten’ is gelegen tussen de vroegere zandwinning in het Bos-van-Aa en de dorpskom van Zemst-Laar. Het is een aaneenschakeling van bos, hooilanden, poelen en een onkruidakker, doorsneden en gevoed door de levensader van het gebied: de Larebeek.

Ondanks de aanplant van Canadapopulieren, heeft het bos van Kollinten een natuurlijke soortenrijkdom kunnen behouden. Dit is vooral te danken aan de Larebeek, die als een vrij natuurlijke beek door het bos slingert en in de winter het hele gebied onder water zet. Deze natuurlijke overstromingen hebben er voor gezorgd dat de populieren ziek en werden en afstierven, waardoor licht en plaats vrijkwam voor de oorspronkelijke boom- en plantensoorten in het gebied. We denken dan vooral aan es, els en olm.

De flora trekt ook fauna aan, zoals ree, ijsvogel, kleine bonte specht, houtsnip, bunzing en honderden vlinders en libellen. Onder water vinden we salamanders en kikkers, grote geelgerande watertor, drie- en elfdoornig stekelbaarsje en nog veel meer.

Aangepast cultuurhistorisch natuurbeheer (hooien, aanleg van poelen, hakhoutbeheer,…) zorgt ervoor dat de aanwezige natuurpotenties zich in volle glorie zullen kunnen ontplooien. Een permanente en vrij toegankelijke wandelweg maakt het voor de omwonenden en alle andere wandel- en natuurliefhebbers mogelijk op elk moment de Kollinten op hun ééntje te ontdekken.

Meer weten en zien?

Vier maal per jaar, op zondag, is er een gratis geleide wandeling doorheen Kollinten. Vertrek aan het waterzuiveringsstation, Humbeeksebaan 115, Zemst-Laar, om 14 uur. Hou de activiteitenkalender in de gaten.

 

Hoge laarzen zijn noodzakelijk na regenweer en aanbevolen gedurende heel het jaar.

Het traject is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen

 

Voor alle vragen omtrent dit gebied kun je terecht bij volgende personen:

  • Herman Dierickx – algemene coördinatie en externe contacten – herman.dierickx@telenet.be – 0498/64.62.18
  • Eddy De Smedt – conservator en beheer – eddy.de.smedt4@telenet.be
  • Pallieter De Smedt – co-conservator, studie & educatie – pallieterdesmedt@hotmail.com