Spelt

snip20161001_1

Onze afdeling beheert sinds 2003 een (niet toegankelijk) natuurgebied aan de noordkant van het Kattemeuterbos, op de grens met de gemeente Grimbergen. Het gaat om een achttal hectare grasland van het waterwinningsgebied ‘Spelt’ van De Watergroep (www.dewatergroep.be). De zone bestaat uit een linker- en een rechterhelft, met tussen beide in nog een uitloper van het Kattemeuterbos.

Het wordt al decennia lang gemaaid volgens een strak regime van twee beurten per jaar, telkens omstreeks half juni en half september. De zone ligt in het brongebied van zowel de Laar- als de Kesterbeek, maar door de waterwinning vallen die beken droog bij langdurig warm weer. Daardoor gaat het hoofdzakelijk om droge graslanden die hier en daar behoorlijk schraal zijn, maar vooral aan de westkant toch nog elk jaar voor een hoge biomassa (bloemenrijk grasmaaisel) zorgen. Een lokale boer krijgt de opbrengst in ruil voor het maaiwerk.
De voornaamste plantensoorten die op de betreffende percelen groeien zijn onder meer grote pimpernel, knoopkruid, gewone veldbies, grote bevernel en brede wespenorchis. In een betonnen bezinkingsbak vlakbij groeit af en toe het parelvederkruid, een mooie maar invasieve exoot.’

Qua vogels is er uiteraard het nabijgelegen Kattemeuterbos waar zich regelmatig buizerds, spechten en heel wat kleine zangvogels ophouden. Op het waterwinningsterrein broedt regelmatig grasmus. Door de grote bloemenrijkdom leven hier ook veel insecten als icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, Sint-Jansvlinder, samen met nogal wat bijen-, wespen- en zweefvliegsoorten. Die trekken dan weer libellen aan als blauwe glazenmaker, grote keizerlibel, bloedrode en bruinrode heidelibel. Hazen en konijnen zijn eveneens van de partij.

De landbouwpercelen in de buurt van de waterwinning mogen in principe niet worden bemest, en omdat het hier om een fosfaatverzadigde zone gaat moet de fosfaatbemesting beperkt blijven tot 40 kg/ha/jaar. Zo blijft de kwaliteit van het grondwater gegarandeerd, want dat moet dienst doen als drinkwater voor mens en dier. De productiecapaciteit van deze waterwinning bedraagt een duizendtal kubieke meter per dag, en het water wordt naar de watertoren van Droeshout (Opwijk) gepompt om de omwonenden daar van drinkwater te voorzien.

Op vraag van De Watergroep en om begrijpelijke veiligheidsredenen is dit natuurgebied afgesloten voor het publiek. Als je echter met de fiets de verbinding maakt tussen Haverenblok (straatnaam) en de Verbeytweg (allebei in Zemst gelegen) passeer je voorbij de oostelijke helft van de betreffende graslanden en aan het pompgebouw van de eigenlijke waterwinning.