Vogelwerkgroep

Geen werkgroep binnen de afdeling, maar wel over de regio NoordWest-Brabant.

Deze werkgroep heeft de laatste jaren enkele projecten uitgevoerd in het Bos van Aa – omwald gedeelte.

  1. Gedurende de laatste 3 jaar: het herstellen van een vroegere oeverzwaluwwand. Resultaat: positief – oeverzwaluwen teruggekeerd met een 80-tal nesten.
  2. Gedurende 2 jaar: het plaatsen van visdiefvlotjes. Resultaat: positief – geslaagd broedsel van een visdiefkoppel
  3. Verwijderen van houtopslag op 3 plaatsen om overwintering van steltlopers en bokjes te bestendigen en broedplaatsen te behouden voor grondbroeders als sprinkhaanzanger, fitis en roodborsttapuit . Resultaat: nog te vroeg om hierover te oordelen. Wel belangrijk dat er een jaarlijkse opvolging gebeurt om de houtopslag binnen de perken te houden
  4. Plaatsen van steenuilnestkasten. Resultaat: nog geen broedgevallen, maar dit jaar bewijs dat steenuil wel aanwezig is in het gebied.

Buiten deze projecten, werkten er nog leden van de vogelwerkgroep mee aan:

  1. Watervogeltellingen (reeds gedurende een 10tal jaar)
  2. Maandelijkse inventarisaties van de vogels in het Bos van Aa – omwald gedeelte (reeds een 5tal jaar)
  3. Historische gegevens inbrengen in waarnemingen.be
  4. Ringen van prooivogels (o.a. havik)
  5. Ringen van trekvogels

Contactpersoon voor de vogelwerkgroep : Karel Helsen, karel_helsen@hotmail.com