Wateronderzoek

De werkgroep van het wateronderzoek van poelen en beken is al sinds 2010 actief in beide gebieden van Bos van Aa en Kollinten. Zo blijven we op de hoogte van het leven rond en in de waterpartijen en kunnen de beheerwerken hier op afgestemd worden. Het is een boeiende wereld van leven, eten en gegeten worden.
Dit zijn onze voornaamste activiteiten
– De chemische analyse van het water wordt door twee deskundige personen uitgevoerd.
– De activiteit van het scheppen, uitsorteren en noteren is voor iedereen mogelijk en gebeurt een viertal keer per jaar vanaf april tot oktober.
– De foto’s van het gebeuren en de vondsten worden telkens genomen door Wiske Teugels.
– In de kalenderactiviteiten is er steeds één dag per jaar voorzien waarop het breed publiek kan deelnemen.
– In de maanden november tot maart worden er determinatiedagen ingericht om de uitgezochte dieren te determineren. Dit is een binnenactiviteit met binoculair en determinatiewerken. Voorlopig richten wij ons op libellen, maar naargelang we vorderingen maken zullen we ook andere soorten onder de loep nemen. Kevers en kokerjuffers werden sporadisch door gevorderde specialisten van onze afdeling gedetermineerd.
– Wij proberen af en toe een bijscholing te volgen, zoals in het provinciaal centrum in Diest over determinatie van libellenlarvehuidjes en we gaan naar de jaarlijkse libellendag van Natuurpunt.

Onze groep bestaat uit 4 vaste deelnemers en enkele losse medewerkers. Er is dus altijd plaats voor geïnteresseerden om deel te nemen aan onze activiteiten.
Contactpersoon: kris.vanasch@telenet.be